SŁUŻBA O. CEDRICA

Wszystko o zmieniającej życie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Fr. Cedric Ministries to służba o. Cedrica, będąca wyrazem „nowej ewangelizacji”, do której nawoływał nasz nieżyjący już Ojciec Święty Jan Paweł II.

Jako zakonnik kaznodzieja, pisarz i producent telewizyjny o. Cedric stara się pomóc ludziom poznać Jezusa w osobisty sposób. Bóg powołał go także, aby odkrywał przed ludźmi niesamowite bogactwo Ducha Świętego. Zbawienie i nowe życie są główną częścią jego nauczania, które to dary są możliwe dla każdego dzięki ofierze Krzyża Jezusa.


MISJA

Ks. Cedric Ministries to rzymsko-katolicka służba, której celem jest dotarcie do jak największej liczby osób, w możliwie najgłębszy sposób ze zmieniającą życie Ewangelią Jezusa Chrystusa. Chociaż ta służba ma źródło w wierze katolickiej i czerpie z nauczania Kościoła Katolickiego. Jej celem jest dotarcie do ludzi wszystkich wyznań chrześcijańskich, a także do tych, którzy jeszcze nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa.


LIVE WITH PASSION

W 2006 roku ks. Cedric rozpoczął produkcję programu telewizyjnego Live with Passion! Dzieki niemu o. Cedric dociera do tysięcy osób głosząc Ewangelię. Odcinki programu są dostępne po angielsku na YouTube oraz z polskimi napisami na tej stronie. Program jest obecnie emitowany w kraju i za granicą w Trinity Broadcasting Network i Daystar Network (gdzie oglądać po ang.), a także w lokalnych oddziałach katolickich w Nowym Jorku, Atlancie, Long Island, Los Angeles, Louisville, San Antonio, Nowym Orleanie i wiele innych. O. Cedric jest też autorem kilku serii swojego programu dla EWTN, Globalnej Sieci Katolickiej. Jego program radiowy – także zatytułowany Live with Passion! – jest emitowany w wielu miejscach, takich jak  Portland (OR), Baton Rouge, Canton i Columbus (OH) i inne. Ks. Cedric jest autorem 24 książek oraz wielu płyt CD i DVD o życiu chrześcijanina. (Sklep internetowy)


SŁUŻBA WŚRÓD WIĘŹNIÓW

O. Cedric otrzymuje wiele listów od osadzonych w więzieniach w całych Stanach Zjednoczonych, do których dociera ze swoim programem „Live with Passion”. Więźniowie piszą o wielkim wsparciu duchowym jaki otrzymują dzięki księdza posłudze. Piszą, że program „Live with Passion” i jego przesłanie Ewangelii wiele dla nich znaczy. W odpowiedzi Fr. Cedric Ministry (FCM) wysyła książki lub broszury do każdego osadzonego, który tego pragnie. FCM również informuje więźniów o możliwości pisania listów z osobami spoza więzienia. Gdy osadzony wyrazi zainteresowanie, zostaje mu przydzielony wolontariusz, z którym osadzony prowadzi regularną korespondencję z zachowaniem dyskrecji.

Więcej tutaj (ang.)


WSPARCIE PRO-LIFE

Fr. Cedric Ministries wspiera ruch Pro-Live w USA! O. Cedric zdecydowanie opowiada się za ochroną nienarodzonych i praw każdej osoby ludzkiej poczętej w łonie matki. Wierzy, jak jasno naucza Kościół Katolicki, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia i podlega ochronie tak, jak prawa matki czy ojca. Kwestie etyczne dotyczące życia dotykają nas wszystkich, ponieważ są wplecione w całe nasze życie od poczęcia do naturalnej śmierci i obejmują między innymi antykoncepcję, naturalne planowanie rodziny, aborcję, badania nad komórkami macierzystymi, sztuczną reprodukcję, klonowanie, dzieciobójstwo, karę śmierci, problemy związane z zakończniem życia, eutanazję czy samobójstwo z pomocą lekarza. Wymienione zagadnienia, wymagają edukacji, głębokiej refleksji i namysłu, prowadzącego w rezultacie do wypracowania odpowiednich postaw moralnych w naszych rodzinach. Jesteśmy zobowiązani, jako chrześcijanie, do wychowywania i budowania sumienia w odniesieniu do tych problemów i do modlitewnej oceny każdej sytuacji, aby mieć pewność, że podejmujemy świadome wybory.

Więcej tutaj (ang.)

Darmowy ebook ŻYJ PASJONUJĄCO! Hide picture